Sveriges Konsumentråd

Sveriges Konsumentråd är en partipolitiskt obunden hemsida som verkar för konsumenternas intressen. Vårt mål är ökad konsumentmakt och att beslutfattare inom politik, näringsliv och myndigheter, i Sverige och internationellt, alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen. Vår uppgift är att utifrån en fast förankring representera svenska konsumenter för att bland annat sprida kunskap, skapa opinion och påverka beslut.

Som konsument påverkar du affärernas utbud, företagens tillverkning och importörernas val. Alla dina val, varje dag, syns i deras kassor och årsredovisningar.  Du har mycket större makt än du tror. Men för att konsumentmakten verkligen ska kunna användas behöver du information och kunskap. Det krävs att du säger ifrån när du upptäcker någon brist eller någonting gått snett. Det krävs att du använder dina möjligheter att påverka.

Sveriges Konsumentråds uppgift är att slå vakt om konsumenternas intressen. Vårt mål är ökad konsumentmakt och att beslutsfattare inom politik, näringsliv och myndigheter, i Sverige och internationellt, alltid har konsumenternas bästa för ögonen.

Det är svårt att vara konsument. Pris, kvalitet, utformning, tillgänglighet och värderingar ska vägas in inför ett köp.  Ändå har Sveriges konsumenter det bra. Sedan snart trettio år har vi ett konsumentverk, en konsumentombudsman, en allmän reklamationsnämnd, kommunala konsumentvägledare och en rad lagar som skyddar konsumenterna. Konsumentprogrammet Plus är ett av Sveriges populäraste TV-program, och Rea, programmet för unga konsumenter, ses av tusentals barn.

Det viktigaste av allt är dock att konsumenterna är aktiva. Vi är alla konsumenter varje dag, när vi handlar mat eller shoppar kläder, när vi tänder lampor eller slår på datorer, när vi tecknar försäkringar eller går på banken. Vi måste använda vår konsumentmakt och säga ifrån när något är fel. Vi ska inte tolerera ruttna grönsaker, kjolar som spricker i sömmen, värmepumpar som inte fungerar, skenande elräkningar eller orimliga avtalsvillkor. Vi har rätt att välja bort kött från djur som farit illa, miljöfarliga produkter och ohälsosamma livsmedel, men för att kunna göra det måste vi ha tillgång till information.

Klaga i butiken, kontakta konsumentvägledaren i din kommun, gå med i en organisation med konsumentfrågor på programmet. Det har stor betydelse vad du som enskild konsument gör. Hemsidan Sveriges Konsumentråd jobbar för att du som konsument ska få lättare att påverka. Vi engagerar oss också i enskilda konsumentfrågor. Bättre märkning av livsmedel, stopp för TV-reklam riktad till barn och en Richterskala för matlarm har varit några av våra krav.

Comments are closed.